Rekrutacja

unnam1d

Stan na obecną chwilę:


1. Rozporządzenie Ministra Edukacji zniosło stosowanie harmonogramu postępowania rekrutacyjnego zarządzonego przez Kuratora Oświaty.

1a. Minister Edukacji określi nowe terminy postępowania rekrutacyjnego - jeszcze nie określił, więc nie możemy przyjmować wniosków.

1b. Do szkoły dla dorosłych terminy określi Kurator Oświaty.

1c. Jak zostaną określone nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, podamy do wiadomości sposób przyjmowania wniosków o przyjęcie do szkoły.

2. Skrócono czas na wydanie zaświadczenia prze gminy/urzędy potwierdzającego okoliczności zawarte w oświadczeniach (wielodzietność rodziny, niepełnosprawności kandydata lub rodziców, samotne wychowywanie, piecza zastępcza) z 14 do 5 dni.
3. Skrócono wszystkie czasy przewidziane w trybie odwoławczym z 7 do 3 dni.
4. W roku szkolnym 2019/2020 nie przeprowadza się postępowania uzupełniającego.

Konkursy językowe 2018

image
 

KONKURSY JĘZYKOWE I OLIMPIADA

III Bieg Niepodległości

image
 

III BIEG NIEPODLEGŁOŚCI 2018

Otrzęsiny 2018

image
 

OTRZĘSINY 2018