PROFILE W 2019/2020

W roku szkolnym 2019/2020 do trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego (absolwenci gimnazjum) prowadzony będzie nabór do trzech oddziałów w następujących profilach:

 • profil politechniczny – przedmioty w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka oraz przedmioty uzupełniające elementy grafiki komputerowej, algorytmika i programowanie
 • profil medyczny – przedmioty w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia oraz przedmioty uzupełniające fizyka w medycynie, ratownictwo medyczne
 • profil medialny – przedmioty w zakresie rozszerzonym: język polski, historia lub geografia oraz przedmioty uzupełniające edukacja medialna, technologia mediów

W roku szkolnym 2019/2020 do czteroletniego I Liceum Ogólnokształcącego (absolwenci szkoły podstawowej) planuje się prowadzanie naboru do czterech oddziałów:

 • oddział z rozszerzonym językiem polskim
 • oddział z rozszerzonym językiem angielskim
 • oddział z rozszerzoną matematyką
 • oddział z rozszerzoną biologią

drugi i trzeci przedmiot rozszerzony uczniowie wybierają sami.

W roku szkolnym 2019/2020 prowadzony będzie nabór do Liceum dla Dorosłych:

 • do 3-letniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum
 • oddział ogólny
 • do 4-letniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej
 • oddział ogólny

Dyrektor ZSO nr 1 informuje, że zajęciami edukacyjnymi, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia odpowiednio gimnazjum i szkoły podstawowej będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do liceum dla młodzieży są następujące:

        po gimnazjum:

 • profil politechniczny: fizyka, informatyka
 • profil medyczny: biologia, chemia
 • profil medialny: język angielski, geografia

        po szkole podstawowej:

 • oddział z rozszerzonym językiem polskim: historia, wos
 • oddział z rozszerzonym językiem angielskim: język angielski, geografia
 • oddział z rozszerzoną matematyką: fizyka, informatyka
 • oddział z rozszerzoną biologią: biologia, chemia

PONIŻEJ MOŻNA POBRAĆ REGULAMINY REKRUTACJI 2019/2020

 

 

 

 

 

Konkursy językowe 2018

image
 

KONKURSY JĘZYKOWE I OLIMPIADA

III Bieg Niepodległości

image
 

III BIEG NIEPODLEGŁOŚCI 2018

Otrzęsiny 2018

image
 

OTRZĘSINY 2018