Kalendarium

Data

Wydarzenie

02.02.1832

Zgoda króla pruskiego Fryderyka Wilhelma III na utworzenie gimnazjum katolickiego w Chełmnie.

03.08.1837

Uroczyste otwarcie Królewskiego Katolickiego Gimnazjum
w Chełmnie.

07.10.1837

Rozpoczęcie zajęć w Gimnazjum Chełmińskim. Nauka w szkole trwała 9 lat i kończyła się egzaminem dojrzałości. Oficjalnie gimnazjum było placówką niemiecką, w której początkowo nie uczono języka polskiego.

1839

Powstanie organizacji „Polonia” (w 1844 r. dyrekcja szkoły była zmuszona rozwiązać organizację).

19.04.1840

Wprowadzenie w szkole lekcji języka polskiego.

1845

Powstanie Gimnazjalnej Kasy Chorych, która finansowała leczenie uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

1857

Rozpoczęcie działalności tajnej organizacji młodzieżowej
„Tomasz Zan”.

09/10.07.1866

Przeniesienie Gimnazjum Chełmińskiego do obecnej siedziby
przy ulicy Dominikańskiej (wcześniej placówka mieściła się w gmachu Szkoły Podstawowej nr 2).

1868

Przekazanie szkole kościoła pw. świętych Jakuba i Mikołaja zwanego kościołem gimnazjalnym.

1880

Połączenie tajnych organizacji „Tomasz Zan” i „Mickiewicz” – utworzenie „Towarzystwa Filomatów”.

03-04.10.1881

Uroczyste obchody jubileuszu 50-lecia pracy pedagogicznej
Wojciecha Łożyńskiego.

1883 - 1901

Budowa sali gimnastycznej, zainstalowanie oświetlenia gazowego
w auli i na klatkach schodowych budynku szkoły oraz zorganizowanie konwiktu dla uczniów.

16-18.08.1887

Obchody 50-lecia Gimnazjum Chełmińskiego.

1901

Zniesienie lekcji języka polskiego i zamknięcie polskiej biblioteki.

1901

Proces w Toruniu przeciwko członkom Towarzystwa Filomatów, wśród których byli uczniowie i absolwenci Gimnazjum Chełmińskiego.

1912

Początki harcerstwa w Gimnazjum Chełmińskim.

01.04.1920

Przekazanie szkoły polskiemu dyrektorowi Antoniemu Ryniewiczowi.

15.04.1920

Inauguracja zajęć lekcyjnych w Państwowym Gimnazjum Staroklasycznym Męskim w Chełmnie.

20.04.1920

Uroczyste obchody przejęcia szkoły przez władze polskie.

13-14.09.1921

Zjazd byłych członków Towarzystwa Filomatów i Towarzystwa Filaretów.

1921

Powstanie Gimnazjalnego Klubu Sportowego.

1924

Utworzenie Gimnazjalnego Hufca Przysposobienia Wojskowego
i Wychowania Fizycznego.

1927

Powołanie do życia Koła Opieki Rodzicielskiej.

1928

Zmiana nazwy szkoły na Państwowe Gimnazjum Męskie.

10.04.1932

Nadanie placówce imienia Kazimierza Jagiellończyka.

06-07.06.1937

Uroczyste obchody 100-lecia szkoły.

1937

Wydanie zredagowanej przez Jana Nierzwickiego Księgi Pamiątkowej Stulecia Gimnazjum Męskiego w Chełmnie.

1938

Zmiana nazwy szkoły na I Państwowe Liceum i Gimnazjum
im. Kazimierza Jagiellończyka.

1939-1945

Funkcjonowanie w gmachu szkoły w czasie wojny i okupacji Szkoły Gospodarczej dla Dziewcząt. Placówka kształciła jedynie uczennice narodowości niemieckiej.

1945

Wznowienie działalności szkoły pod nazwą Koedukacyjne Gimnazjum Ogólnokształcące.

1947

Zmiana nazwy szkoły na Państwowe Liceum i Gimnazjum w Chełmnie

01.09.1948

Zmiana struktury gimnazjum i liceum; przekształcenie placówki
w 11-letnią szkołę ogólnokształcącą stopnia podstawowego
i licealnego.

1951

Wprowadzenie nowej nazwy placówki: Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego i Licealnego im. Mikołaja Kopernika
w Chełmnie

1951

Rozpoczęcie działalności Samorządu Szkolnego.

1952

Przeniesienie Szkoły Ogólnokształcącej Stopnia Podstawowego
i Licealnego do dawnej siedziby przy ulicy Dominikańskiej.

1964

Oddzielenie klas stopnia podstawowego i zmiana nazwy szkoły
na Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika.

1974

Przekazanie szkole sztandaru ufundowanego przez Komitet Rodzicielski.

1990

Rozpoczęcie współpracy z Gimnazjum w Gevelsbergu.

1991

Rozpoczęcie współpracy z Gimnazjum w Hann. Münden.

1992

Powołanie Rady Szkoły.

22.01.1994

Osłonięcie w holu szkoły tablicy pamiątkowej poświęconej profesorom i wychowawcom Gimnazjum Chełmińskiego, którzy oddali życie
za Polskę w latach 1939- 1945.

1997

Uroczyste obchody 160-lecia istnienia szkoły połączone ze zjazdem absolwentów.

2001

Przekształcenie placówki w Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1,
w którego skład wchodzą I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika i Gimnazjum nr 4.

2007

Uroczyste obchody 170-lecia istnienia szkoły.

2017 Uroczyste obchody 180. rocznicy powstania szkoły.

Konkursy językowe 2018

image
 

KONKURSY JĘZYKOWE I OLIMPIADA

III Bieg Niepodległości

image
 

III BIEG NIEPODLEGŁOŚCI 2018

Otrzęsiny 2018

image
 

OTRZĘSINY 2018