SŁYNNI ABSOLWENCI


Dziennik elektroniczny

Przejdź do dziennika elektronicznego naszej szkoły.
Przejdź

Szkoła wniosła poważny wkład w rozwój kultury i nauki na terenie Pomorza, całego kraju i Europy. Znane są osiągnięcia absolwentów Gimnazjum Chełmińskiego, a następnie Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w wielu dziedzinach: ekonomii, naukach technicznych, medycynie, historii, szkolnictwie, teologii, dziennikarstwie, prawie, muzyce  i wielu innych. Lista absolwentów i ich zasług jest długa i postaramy się ją na bieżąco uzupełniać o kolejne nazwiska.

Antoniewicz Franciszek – powstaniec, lekarz. Należał do aktywnych członków tajnej „Polonii” chełmińskiej. Studiował nauki filozoficzno- medyczne we Wrocławiu. Był współorganizatorem powstania antypruskiego na Śląsku. Jako lekarz brał udział w powstaniu wielkopolskim 1848r.

Baumgart Franciszek - działacz niepodległościowy. Brał udział w kampanii wrześniowej, którą zakończył w oflagu, następnie po ucieczce z niemieckiej niewoli był żołnierzem AK. Został odznaczony Orderem Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych i Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Baumgart Jan - polski bibliotekarz i bibliotekoznawca, kierownik Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego, historyk, docent, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Należał do grona filomatów pomorskich. Studia wyższe ukończył w 1928 r. na Uniwersytecie Poznańskim uzyskując dyplom magistra filozofii w zakresie historii i języka niemieckiego. Następnie uzyskał doktorat z filozofii. 

Bączyński Andrzej - po maturze (1951) w Liceum Ogólnokształcącym w Chełmnie podjął studia fizyczne, które ukończył w roku 1955 . Po rocznym okresie pracy w charakterze nauczyciela LO, od 1956 roku na zawsze związał się z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika. Na podstawie pracy Fotoprzewodnictwo oraz efekt fotowoltaiczny w warstwach polikrystalicznych siarczku kadmu wykonanej pod kierunkiem prof. Aleksandra Jabłońskiego Rada Wydziału Mat-Fiz-Chem UMK nadała mu stopień naukowy doktora (1963) . Monografia Przejścia interkombinacyjne w drobinach wieloatomowych była podstawą nadania mu stopnia doktora habilitowanego (1971). Tytuł profesora nadzwyczajnego uzyskał w roku 1978. Profesorem zwyczajnym został w1991 r. Przebywał na stażach naukowych w Polytechnical Institute of Brooklyn, Uniwersytecie w Karlsruhe  i wielokrotnie na Uniwersytecie w Windsor w Kanadzie.

Konkursy językowe 2018

image
 

KONKURSY JĘZYKOWE I OLIMPIADA

III Bieg Niepodległości

image
 

III BIEG NIEPODLEGŁOŚCI 2018

Otrzęsiny 2018

image
 

OTRZĘSINY 2018