Start
images/28379230_1965182803509011_2280682690548398264_n.jpg


Dziennik elektroniczny

Przejdź do dziennika elektronicznego naszej szkoły.
Przejdź

 

Plan szkoły

Przejdź do planu zajęć naszej szkoły.

Data

Wydarzenie

02.02.1832

Zgoda króla pruskiego Fryderyka Wilhelma III na utworzenie gimnazjum katolickiego w Chełmnie.

03.08.1837

Uroczyste otwarcie Królewskiego Katolickiego Gimnazjum
w Chełmnie.

07.10.1837

Rozpoczęcie zajęć w Gimnazjum Chełmińskim. Nauka w szkole trwała 9 lat i kończyła się egzaminem dojrzałości. Oficjalnie gimnazjum było placówką niemiecką, w której początkowo nie uczono języka polskiego.

1839

Powstanie organizacji „Polonia” (w 1844 r. dyrekcja szkoły była zmuszona rozwiązać organizację).

19.04.1840

Wprowadzenie w szkole lekcji języka polskiego.

1845

Powstanie Gimnazjalnej Kasy Chorych, która finansowała leczenie uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

1857

Rozpoczęcie działalności tajnej organizacji młodzieżowej
„Tomasz Zan”.

09/10.07.1866

Przeniesienie Gimnazjum Chełmińskiego do obecnej siedziby
przy ulicy Dominikańskiej (wcześniej placówka mieściła się w gmachu Szkoły Podstawowej nr 2).

1868

Przekazanie szkole kościoła pw. świętych Jakuba i Mikołaja zwanego kościołem gimnazjalnym.

1880

Połączenie tajnych organizacji „Tomasz Zan” i „Mickiewicz” – utworzenie „Towarzystwa Filomatów”.

03-04.10.1881

Uroczyste obchody jubileuszu 50-lecia pracy pedagogicznej
Wojciecha Łożyńskiego.

1883 - 1901

Budowa sali gimnastycznej, zainstalowanie oświetlenia gazowego
w auli i na klatkach schodowych budynku szkoły oraz zorganizowanie konwiktu dla uczniów.

16-18.08.1887

Obchody 50-lecia Gimnazjum Chełmińskiego.

1901

Zniesienie lekcji języka polskiego i zamknięcie polskiej biblioteki.

1901

Proces w Toruniu przeciwko członkom Towarzystwa Filomatów, wśród których byli uczniowie i absolwenci Gimnazjum Chełmińskiego.

1912

Początki harcerstwa w Gimnazjum Chełmińskim.

01.04.1920

Przekazanie szkoły polskiemu dyrektorowi Antoniemu Ryniewiczowi.

15.04.1920

Inauguracja zajęć lekcyjnych w Państwowym Gimnazjum Staroklasycznym Męskim w Chełmnie.

20.04.1920

Uroczyste obchody przejęcia szkoły przez władze polskie.

13-14.09.1921

Zjazd byłych członków Towarzystwa Filomatów i Towarzystwa Filaretów.

1921

Powstanie Gimnazjalnego Klubu Sportowego.

1924

Utworzenie Gimnazjalnego Hufca Przysposobienia Wojskowego
i Wychowania Fizycznego.

1927

Powołanie do życia Koła Opieki Rodzicielskiej.

1928

Zmiana nazwy szkoły na Państwowe Gimnazjum Męskie.

10.04.1932

Nadanie placówce imienia Kazimierza Jagiellończyka.

06-07.06.1937

Uroczyste obchody 100-lecia szkoły.

1937

Wydanie zredagowanej przez Jana Nierzwickiego Księgi Pamiątkowej Stulecia Gimnazjum Męskiego w Chełmnie.

1938

Zmiana nazwy szkoły na I Państwowe Liceum i Gimnazjum
im. Kazimierza Jagiellończyka.

1939-1945

Funkcjonowanie w gmachu szkoły w czasie wojny i okupacji Szkoły Gospodarczej dla Dziewcząt. Placówka kształciła jedynie uczennice narodowości niemieckiej.

1945

Wznowienie działalności szkoły pod nazwą Koedukacyjne Gimnazjum Ogólnokształcące.

1947

Zmiana nazwy szkoły na Państwowe Liceum i Gimnazjum w Chełmnie

01.09.1948

Zmiana struktury gimnazjum i liceum; przekształcenie placówki
w 11-letnią szkołę ogólnokształcącą stopnia podstawowego
i licealnego.

1951

Wprowadzenie nowej nazwy placówki: Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego i Licealnego im. Mikołaja Kopernika
w Chełmnie

1951

Rozpoczęcie działalności Samorządu Szkolnego.

1952

Przeniesienie Szkoły Ogólnokształcącej Stopnia Podstawowego
i Licealnego do dawnej siedziby przy ulicy Dominikańskiej.

1964

Oddzielenie klas stopnia podstawowego i zmiana nazwy szkoły
na Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika.

1974

Przekazanie szkole sztandaru ufundowanego przez Komitet Rodzicielski.

1990

Rozpoczęcie współpracy z Gimnazjum w Gevelsbergu.

1991

Rozpoczęcie współpracy z Gimnazjum w Hann. Münden.

1992

Powołanie Rady Szkoły.

22.01.1994

Osłonięcie w holu szkoły tablicy pamiątkowej poświęconej profesorom i wychowawcom Gimnazjum Chełmińskiego, którzy oddali życie
za Polskę w latach 1939- 1945.

1997

Uroczyste obchody 160-lecia istnienia szkoły połączone ze zjazdem absolwentów.

2001

Przekształcenie placówki w Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1,
w którego skład wchodzą I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika i Gimnazjum nr 4.

2007

Uroczyste obchody 170-lecia istnienia szkoły.

Poniżej znajdują się WNIOSKI do pobrania o przyjęcie
do klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego
oraz do klasy 1. Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.
Dokumenty są w formacie PDF.

Poniżej znajdą się REGULAMINY REKRUTACJI
oraz zarządzenie Dyrektora szkoły w sprawie rekrutacji w roku sz. 2018/2019: 

do  I Liceum Ogólnokształcącego

oraz Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. 

Dokumenty są w formacie PDF.

180-lecie szkoły - aula

image
 

180-LECIE SZKOŁY - AULA

180-lecie szkoły - msza

image
 

180-LECIE SZKOŁY - MSZA ŚW.

180-lecie szkoły - koncert

image
 

180-LECIE SZKOŁY - KONCERT